-  Kreisarchiv Rostock
 -  R.ZgE.01 Erweiterte Oberschule Sanitz
 +  01.: Erweiterte Oberschule Sanitz
Erweiterte Oberschule Sanitz -