-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/I Ansichtskarten
 -  076. Gemeinde Nesow
SG/I Ansichtskarten - 076. Gemeinde Nesow