-  Landesarchiv Greifswald
 -  082 Provinzialrentenbankdirektion Stettin
 +  01.: Kreis Anklam
 +  02.: Kreis Belgard
 +  03.: Kreis Bublitz
 +  04.: Kreis Bütow
 +  05.: Kreis Demmin
 +  06.: Kreis Dramburg
 +  07.: Kreis Franzburg
 +  08.: Kreis Greifenberg
 +  09.: Kreis Greifenhagen
 +  10.: Kreis Greifswald
 +  11.: Kreis Grimmen
 +  12.: Kreis Kammin
 +  13.: Kreis Köslin
 +  14.: Kreis Kolberg
 +  15.: Kreis Lauenburg
 +  16.: Kreis Naugard
 +  17.: Kreis Neustettin
 +  18.: Kreis Pyritz
 +  19.: Kreis Randow
 +  20.: Kreis Regenwalde
 +  21.: Kreis Rügen
 +  22.: Kreis Rummelsburg
 +  23.: Kreis Saatzig
 +  24.: Kreis Schivelbein
 +  25.: Kreis Schlawe
 +  26.: Kreis Stolp
 +  27.: Kreis Ueckermünde
 +  28.: Kreis Usedom/Wollin
082 Provinzialrentenbankdirektion Stettin - -