-  Stadtarchiv Wismar
 -  Abt. VIII. Rep. 3. A1 Fotosammlung A-C - Glasplatten und Negative
 -  01.: A. Fotosammlung A
 -  01.10.: A.10. Heilig-Geist-Kirche

Standort: Stadtarchiv Wismar - Fotosammlung A-C - Glasplatten und Negative - 01. A. Fotosammlung A - 01.10. A.10. Heilig-Geist-Kirche


OAI-PMH